อบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัย

25600802

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดอบรมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมบัณฑิต จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว คุณอรุณ ชั้นปั้นแตง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พันอากาศเอกอนุชิต  ยืนยง พร้อมทีมวิทยากร มาให้ความรู้ถึงสาเหตุ ประเภทของการเกิดอัคคีภัย การป้องกันและระงับเหตุ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงและการโรยตัว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1034100126693291.1073742218.145215742248405&type=1&l=e256904e91″]

view_on_facebook_border

 3,419 total views,  1 views today

You may also like...