ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย 2561


จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ไ้ด้รับทราบแนวนโยบาย การจัดการเรียนการสอน การบริการ และระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน พร้อมทั้งได้พบกับคุณครูประจำชั้นในห้องเรียนของนักเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมในการปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1253672681402700.1073742252.145215742248405&type=1&l=e006d23acd”]

view_on_facebook_border

 3,572 total views,  1 views today

You may also like...