ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับประถม’62


จัดขึ้นในช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 62 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ระเบียบปฎิบัติ และแนวทางในการดูแลบุตรหลานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้พบปะเพื่อนผู้ปกครองในห้องของนักเรียนในช่วงท้ายการประชุม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านอย่างสูงค่ะ

view_on_facebook_border

 1,986 total views,  2 views today

You may also like...