ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย’62

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 62 ณ หอประชุมฝั่งประถม-มัธยม ท่านผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานจากคณะผู้บริหารและครู นอกจากนั้นยังได้พบปะกับเพื่อนผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นและได้ร่วมเยี่ยมชมห้องเรียนของนักเรียน

view_on_facebook_border

 2,028 total views,  2 views today

You may also like...