งานเตรียมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 22


งานเตรียมบัณฑิตสัมพันธ์ในครั้งที่ 22 ได้จัดขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีให้ลูกๆ เตรียมบัณฑิตแต่ละห้องได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก รวมถึงมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติเรียบร้อย การแสดงทุกๆ ชุด นักเรียนตั้งใจฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี เป็นอีกค่ำคืนแห่งความประทับใจ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเครือข่าย ท่านผู้ปกครองทุกท่านๆ ที่ให้การสนับสนุนการแสดงของนักเรียน และบริษัท ห้างร้านต่างๆ คณะครู นักเรียนและบุคลากร ที่ร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
view_on_facebook_border

 1,160 total views,  2 views today

You may also like...