สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งแข่งขันทักษะเอกชนฯ ปีการศึกษา 2560

Captureสรุปรายชื่อโรงเรียนและรายงานการแข่งขันทักษะเอกชนฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2560)
รายการที่ไม่มีการแข่งขัน คือ แอโรบิค ม.1-3 และตอบปัญหา ม.4-6 เนื่องจากไม่มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันและสมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางโรงเรียนจะจัดประชุมเกณฑ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ขอเรียนเชิญตัวแทนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมประชุมตามเวลาดังกล่าว โดยขอให้ท่านนำเกณฑ์การแข่งขันของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ มาด้วย (สามารถ Download ได้ที่นี่ –>>  เกณฑ์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67, เกณฑ์การแข่งขันทักษะเอกชนฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (PDF))

 5,340 total views,  4 views today

You may also like...