ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์

ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่พระองค์จากไป เราชาวเตรียมบัณฑิตและพสกนิกรชาวไทย ต่างร่วมใจกันทำความดีและจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนเพื่อสานต่อแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านสืบไป

๏ แม้เข้าใจในกฎบทไตรลักษณ์
แม้เข้าใจตามหลักโลกเปลี่ยนผัน
ยามพลัดพรากจากรักจากผูกพัน
ยังมิอาจจักกลั้นหยาดน้ำตา
๏ ยิ่งเมื่อรู้ ‘ในหลวงฯ สวรรคต’ 
หยาดอาลัยยิ่งหยดรดหย่อมหญ้า
หยดหยาดนั้นย่อมมีซึ่งที่มา
จากความรักศรัทธาต่อฟ้าดิน
๏ มหาราชหนึ่งในดวงใจราษฎร์
กราบพระบาทสุดท้ายไม่สุดสิ้น
ความทรงจำย้ำกมลอยู่ยลยิน
สถิตถิ่นธรณีที่ชื่อไทย
๏ กราบพระองค์จงรักภักดีแล้ว
สำนึกแน่วที่สุดหยุดร้องไห้
สืบคุณงามความดีที่ดวงใจ
ภาคภูมิในพระองค์ผู้ ‘ภูมิพล’
Cr.บทประพันธ์ ไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรต์

 3,054 total views,  1 views today

You may also like...