ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ

bst

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา น.ส.บุญสิตา วงษ์สกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมท่านผู้ปกครอง ได้เดินทางมามอบดอกไม้เพื่อขอบคุณคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนเตรียมบัณฑิต แก่ ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการโรงเรียน ที่ได้ดูแลด้านการศึกษาของน.ส.บุญสิตา วงษ์สกุล ซึ่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ทำการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Admission ประเภทรับตรงได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นอกจากนั้นยังสามารถสอบรับตรงคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้อีกด้วย

ความสำเร็จของนางสาวบุญสิตา ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ทั้งจากโรงเรียน ผู้ปกครองและตัวนักเรียน ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูทุกคนที่จะทำการให้ความรู้กับนักเรียนทุกคนอย่างเต็มความสามารถ และเป็นแบบอย่างของความสำเร็จให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเตรียมบัณฑิตต่อไป

 3,454 total views,  1 views today

You may also like...