หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

asalha

แจ้งหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม เนื่องในวันเข้าพรรษา เปิดเรียนในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม

ยกเว้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม เนื่องจากคุณครูประจำชั้นป.2 ต้องเข้ารับการอบรม Tablet ตั้งแต่วันที่ 24-27 กรกฎาคม  ในช่วงวันหยุดนี้ขอให้นักเรียนใช้เวลาว่างทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาคด้วยนะคะ

 4,925 total views,  2 views today

You may also like...