กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/59

b2s
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/59 และการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ดังนี้

10-13 พ.ค. 59 การเรียนปรับพื้นฐานของระดับชั้นมัธยมศึกษา
11-13 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและ อนุบาล 1 (เรียนครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.)
14 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา (09.00-12.00 น.)
 16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น
20 พ.ค. 59 หยุด เนื่องในวันวิสาขบูชา
 28 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา (09.00-12.00 น.)

 4,022 total views,  1 views today

You may also like...