รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

📋📋 รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 📋📋
*************************************************
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับการตรวจติดตามมาตรการและแนวปฏิบัติรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนแต่ละระดับชั้น การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จุดคัดกรองและมาตรการในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรพร้อมดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของลูกๆเตรียมบัณฑิต พร้อมต้อนรับเด็กๆ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ค่ะ

#wecare #สู้ไปด้วยกันผ่านไปด้วยกัน

 1,759 total views,  2 views today

You may also like...