ขอแสดงความยินดีในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนคนเก่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา Admission ประเภทระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ได้แก่

  • นางสาวบุญสิตา วงษ์สกุล  เข้าศึกษาต่อ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • นางสาวชมพูนุช บุญสมเหตุ เข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • นางสาวธนาทิพย์ สุขชื่น เข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • นายเอกราช ปั้นทองคำ เข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3,570 total views,  1 views today

You may also like...