วันต่อต้านยาเสพติด’61


ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ให้เกียรติในการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยคณะผู้บริหาร ครูนักเรียน ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อขาวเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดด้วย
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1307629672673667″]

view_on_facebook_border

 2,625 total views,  1 views today

You may also like...