วันสุนทรภู่ ’61


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี มีการอ่านประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย การแสดงของนักเรียนระดับประถมและมัธยม ที่เกี่ยวของกับผลงานของท่านสุนทรภู่
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1307421076027860″]

view_on_facebook_border

 2,946 total views,  1 views today

You may also like...