กีฬาสีระดับอนุบาล’ 61


โรงเรียนได้จัดกีฬาสีระดับอนุบาล ในวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีการเดินขบวนพาเหรด ประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ การแสดงของแต่ละสี และกีฬาของน้องๆ อนุบาล ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองทุกท่าน และชุมชนต่างๆ ที่ร่วมในการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1488749857894980″]

view_on_facebook_border

 2,339 total views,  1 views today

You may also like...