กีฬาสีระดับประถม-มัธยม’61


กิจกรรมกีฬาสีภายใน ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61 โดยมีการเดินขบวนพาเหรด ประกวดพาเหรด กองเชียร์ การแสดงของแต่ละสี และกีฬาประเภทต่างๆ ได้เห็นความสามารถ ความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ถือเป็นกิจกรรมที่ดียิ่ง นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากท่านผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองทุกท่าน และชุมชนให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1488775844559048″]

view_on_facebook_border

 2,863 total views,  2 views today

You may also like...