การแข่งขันทักษะเอกชนฯ ปทุมธานี’61


โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้นำตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมปลาย เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นตามศูนย์การแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1509203595849606″]

view_on_facebook_border

 4,387 total views,  7 views today

You may also like...