กิจกรรมวันเด็ก 11 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562 จัดขึ้นหลังกิจกรรมทำบุญปีใหม่ โดยมีการแสดงของนักเรียน และเล่นเกม และมอบของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งท่านผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาและของรางวัลให้กับชุมชนโดยรอบโรงเรียนเพื่อร่วมใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับหมู่บ้านรินทร์ทอง แอร์วิลล่า สัมพันธ์วิลล่า และฉัตรณรงค์ 4

view_on_facebook_border

 2,077 total views,  1 views today

You may also like...