งานวันครู 16 ม.ค. 62

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกจากคุรุสภาจังหวัดปทุมธานี ให้นำวงดนตรีร่วมสมัย ทั้งดนตรีและสากล ไปบรรเลงประกอบการจัดงานวันครูของจังหวัดปทุมธานี ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมี ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูร่วมในงานดังกล่าวด้วย นับเป็นอีก 1 ความภาคภูมิใจของโรงเรียน

view_on_facebook_border

 2,197 total views,  1 views today

You may also like...