อบรมความรู้ การปลูกข้าวอินทรีย์

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ร่วมกับ โครงการโรงเรียนดีวิถีสร้างชาติ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ โดยมีวิทยากร อาจารย์พิพัฒน์ จีนทั่ง Smart farmer ปี 2557 จากกระทรวงเกษตรฯ มาให้ความรู้แก่นักเรียนและทดลองการทำนาโดยการโยนกล้า ณ แปลงสาธิตที่ฝั่งอนุบาล โดยมีนักเรียนชั้น อ.3 , ป.6 และ ม.3 ร่วมในการโยนกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

view_on_facebook_border

 2,351 total views,  1 views today

You may also like...