ลอยกระทง 62


โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีขบวนนางนพมาศอ่านประวัติการลอยกระทง การแสดงจากกลุ่มสาระฯ ศิลปะ การตอบคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทง และนักเรียนยังได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้ร่วมนำกระทงยังและชุดการแสดงไปร่วมกับการจัดกิจกรรมลอยกระทงของชุมชนหมู่ที่ 3 ในช่วงเย็นอีกด้วย

view_on_facebook_border

 1,553 total views,  1 views today

You may also like...