กีฬาสีปฐมวัย 62


โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคุณศรายุทธ บุญชู ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง คณะเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ผู้ปกครอง และน้องๆ อนุบาลที่น่ารัก ที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง

view_on_facebook_border

 1,544 total views,  1 views today

You may also like...