มอบดอกกล้วยไม้เนื่องในวันครู


เมื่อวันที่ 15 มกราคม คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้มอบดอกกล้วยไม้ ให้กับผู้บริหารและครูของโรงเรียน ซึ่งดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของวันครู เพราะเป็นดอกไม้ที่ต้องต้องดูแลเอาใจใส่และใช้เวลานานจึงจะผลิดอกออกผล เปรียบเสมือน “ครู” ที่กว่าจะสอนศิษย์ให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิต ต้องใช้เวลาในการอบรมสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกัน
view_on_facebook_border

 1,813 total views,  1 views today

You may also like...