สอบกลางภาค 1/56

วันจันทร์ที่ 5 และอังคารที่ 6 สิงหาคมนี้ เป็นการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอให้นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดทบทวนบทเรียนในวิชาต่างๆ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าสอบให้พร้อมด้วยค่ะ

 3,069 total views,  2 views today

You may also like...