กิจกรรม ASEAN Day

IMG_5816

ในวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันกำเนิดประชาคมอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพ ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดกิจกรรม ASEAN Day ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.367210013382309.1073741850.145215742248405&type=1″]

view_on_facebook_border

 3,398 total views,  1 views today

You may also like...