ถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาฯ


โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้าเสาธง โดยมีการวางพานพุ่มจากตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและ ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี อ่านอาศิรวาท จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญบารมี สดุดีพระแม่เจ้า และการแสดงรำถวายพระพร “ขวัญชาติธงชัย” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการแสดงประกอบเพลงจากหมวดภาษาจีน

view_on_facebook_border

383 total views, 5 views today

You may also like...