วันวิทยาศาสตร์ ’58

180858

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม”

จากคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ปี 58 สู่การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนเตรียมบัณฑิต โดยให้นักเรียนในมีส่วนร่วมในการคิดค้น ทดลองและประดิษฐ์ผลงานต่างๆ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและฝึกทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล ทั้งยังช่วยลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง ที่เตรียมบัณฑิตปลูกฝังให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองหลายท่าน ร่วมแชร์ความคิดและช่วยในการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลสวยๆ อีกด้วย

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.617347211701920.1073742088.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 3,260 total views,  1 views today

You may also like...