ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

page

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการเด็กไทยทำได้ และโรงเรียนอ่อนหวานสร้างสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการประเมินได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียน ที่มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ดี คณะครู นักเรียน ท่านผู้ปกครองและชุมชุนได้ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและดูแลสุขอนามัยของนักเรียนและชุมชน เป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านสุขภาพของโรงเรียนอย่างดียิ่ง สำหรับผลการประเมินอย่างเป็นทางการ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682112901892017.1073742136.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 3,545 total views,  1 views today

You may also like...