รับรางวัลครูดีเด่น

dfe

อแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี ทั้ง ๔ ท่าน ได้แก่
– คุณครูศิริวรรณ พึ่งสุพรรณ คุณครูประจำชั้น อ.๒/๑
– คุณครูวรปรียาภรณ์ ทองอินทร์ คุณครูประจำชั้น ป.๒/๒
– คุณครูศริญญา พิชัยช่วง คุณครูประจำชั้น ป.๒/๓
– คุณครูทัศนีย์ เสริฐศรี คุณครูประจำชั้น ม.๓/๒

โดยได้รับโล่เกียรติคุณเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง ๔ ท่าน และถือเป็นแบบอย่างให้คุณครูท่านอื่นๆ ในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ครูต่อไปค่ะ

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681310151972292.1073742135.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 3,430 total views,  2 views today

You may also like...