เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลฯ

25600717

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเตรียมบัณฑิต โดยท่าน ดร.ณัฐธินีย์  เปียทอง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชสักการะ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 3,155 total views,  1 views today

You may also like...