อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย’61


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันจัดอบรมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 คน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ วิธีการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยมีคุณอรุณ ชั้นปั้นแตงและ ดร.ณัฐธินีย์ เปียทองและผู้มีเกียรติหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1335030696600231″]

view_on_facebook_border

 2,556 total views,  2 views today

You may also like...