วันภาษาไทยแห่งชาติ’๖๑


วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เนื่องจากในปีนี้ตรงกับวันหยุด จึงได้จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม โดยมีการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อาทิ คัดลายมือ เขียนเรียงความ ประกวดพูดสุนทรพจน์ การแสดงจากนักเรียนระดับชั้นมัธยม จำนวน ๓ ชุด คือ ลายสือไทย อิฐเก่าเล่าตำนาน และตัวก็ไทย ใจก็ไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษจากท่านผู้บริหารและคณะครู ได้ร่วมกันรำวงมาตรฐานให้นักเรียนได้ชมอีกด้วย
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1344326215670679″]

view_on_facebook_border

 2,507 total views,  2 views today

You may also like...