พิธีไหว้ครู ประถม-มัธยม ’62


จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62 โดยมีการประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู นร.ชั้นป.4-ม.6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความเคารพนอบน้อม เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ ยอมรับฟังคำสั่งสอนที่ดีจากครูอาจารย์ทุกท่าน และคุณครูเกิดความรักความเมตตา ในการตั้งใจสั่งสอนศิษย์เช่นกัน
view_on_facebook_border

 2,040 total views,  2 views today

You may also like...