เกณฑ์การแข่งขันทักษะฯ เอกชน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา


โรงเรียนที่ต้องการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน ระดับจังหวัดและระดับภาคได้จาก Link ด้านล่างนี้
เกณฑ์การแข่งขันทักษะฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ศูนย์เตรียมบัณฑิต (624 downloads)
เกณฑ์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ระดับภาค (492 downloads)

2,479 total views, 1 views today

You may also like...