แจ้งสรุปรายการแข่งขันทักษะเอกชนฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ’59

bigstock_Breaking_Businessman_Left_5042917-small

การแข่งขันทักษะเอกชน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ศูนย์โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ขอแจ้งสรุปรายการแข่งขัน แต่ละประเภท และสรุปรายการแข่งขันรายโรงเรียน ขอความกรุณาแต่ละโรงเรียนกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่เข้าแข่งขัน รวมถึงชื่อ-สกุลของนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม หากมีการแก้ไข กรุณาแจ้งกลับทางเมลโรงเรียน หรือ Inbox ใน Facebook  http://m.me/triumbundhit
สรุปรายการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษา'59 (1779 downloads)

สรุปรายการแข่งขันรายโรงเรียน (2070 downloads)

 

 3,481 total views,  1 views today

You may also like...