การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย


โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน ระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ ฝึกการกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะของเด็กๆ โดยมีการประกวดร้องเพลง เล่านิทานประกอบสื่อ วาดภาพระบายสี ฉีกปะ ปั้นดินน้ำมัน และประกวดมารยาท เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเครือข่ายและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมเป็นกำลังและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่ง

view_on_facebook_border

349 total views, 5 views today

You may also like...