ผล NT เต็ม 100 คะแนน


ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายวัชรวิชญ์ สายเสมา นักเรียนชั้น ป.4/4 และ เด็กหญิงภคณภร ซื่อสัตย์นักเรียนชั้น ป.4/3 กับผลการสอบ NT ในระดับชั้น ป.3 มีคะแนนเต็ม 100 ในด้านการคิดคำนวณ

1,558 total views, 1 views today

You may also like...